Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@zegocina.pl

Telefon  14 613 20 35

Najważniejsze wydarzenia

KM

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie oraz Komitet Organizacyjny
organizuje Zabawę Andrzejkową.

Dochód z imprezy przeznaczony będzie na cele oświatowe świetlic naszej gminy.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy

KM

„Na nowy świętej wolności siew !
I wy pójdziecie pomni spuścizny...”
 Jerzy Żuławski „Synkowie moi”

XXI  MŁODZIEŻOWY    RAJD    TURYSTYCZNY
„Szlakiem   cmentarzy   I   wojny   światowej
9 – 10 listopada 2018 r.

 

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie

Patronat  honorowy:

Pełniący Obowiązki Wójta Gminy w Laskowej Piotr Stach
Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz

CELE:

 • Uczczenie pamięci poległych w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości,
 • Zapoznanie z przebiegiem operacji łapanowsko – limanowskiej oraz poznanie zabytków z nią związanych,
 • Popularyzacja walorów turystycznych Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego – jako terenów usłanych cmentarzami z I wojny światowej.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

I. WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 1. Szkoły bądź placówki oświatowo - wychowawcze zgłaszają drużyny 10-osobowe (9 uczniów + 1 opiekun) złożone
  z młodzieży szkół podstawowych (klasy V-VIII) i gimnazjów oraz szkół średnich w terminie do dnia 31 października 2018 r. do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie wraz  z wpisowym - 20 zł od osoby  i podaniem trasy (druki w załączeniu: karta zgłoszenia + deklaracja zgody rodziców/opiekunów na udział w Rajdzie). Udział  nauczycieli - opiekunów jest bezpłatny.
 1. Na rajd należy zabrać:
 • Pantofle, śpiwory (ewentualnie koce),
 • Znicze do zapalenia na odwiedzonych cmentarzach,
 • Przedmioty higieny osobistej.
 1. Każda drużyna winna przygotować 1 wieniec lub inną kompozycję do złożenia na cmentarzu na ,,Jastrząbce” podczas uroczystego zakończenia rajdu.Wieniec lub inna kompozycja winna być  wykonana z łatwo dostępnych i nie kosztownych elementów np. jedlina, suche liście kolorowe, zasuszone owoce runa leśnego, zioła, kwiaty polne, itp. Każdy wieniec będzie podlegał ocenie przez Komisję Rajdu, z których najpiękniejsze będą wyróżnione nagrodami.
 1. W związku z tym, każda drużyna winna dostarczyć we własnym zakresie swój wieniec najpóźniej w pierwszym dniu rajdu (9.11.2018 r.) do godz. 10.00 do organizatorów.
 1. Ponadto każda drużyna winna przygotować 1 wiersz lub 1 pieśń patriotyczną i przystąpić do konkursu poezji i pieśni patriotycznych z okresu I wojny światowej, który odbędzie się w ramach uroczystego spotkania uczestników rajdu. Prezentacje oceniała będzie Komisja, przyznając dodatkowe punkty do oceny całościowej drużyny.
 1. Szkoła (placówka oświatowo – wychowawcza) odpowiada za ubezpieczenie drużyny, jej strój i ekwipunek.

II. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. W ramach wpisowego: 1 nocleg (szkoły, baza noclegowa CKSiT ) gorący posiłek 09 listopada (obiado-kolacja), 10 listopada (śniadanie). Ponadto: obsługę przewodnicką, nagrody, dyplomy, odwóz  po zakończeniu rajdu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbornych do wyruszenia  na  trasy  drużyny otrzymają po zgłoszeniu uczestnictwa drogą telefoniczną.
 3. Telefony kontaktowe organizatorów:
  - GOKSiT w Laskowej (018) 33 33 005
  - CKSiT w Żegocinie (014) 61 32 035

III. Program:

9 listopada (piątek)
9.00 – 10.00  - Wyjście na trasy, dostarczenie wieńców.
15.00 – 16.00  -  Przyjęcie drużyn w CKSiT w Żegocinie, przydział rozkwaterowania.                                                                  
16.00 – 18.00  -  Obiado – kolacja – czas wolny
18.00 –  19.30 - Okolicznościowe spotkanie uczestników, wykład historyczny. Konkurs pieśni i poezji. 
19.30 – 21.30 –  Koncert artystyczno – patriotyczny.
21.30 – 22.00 –  Rozwiezienie grup na noclegi.

 10 listopada (sobota)
7.00 –   8.30 – Śniadanie w CKSiT w Żegocinie.
10.45 – Przemarsz z CKSiT w Żegocinie na ,,Jastrząbkę” w Kamionce Małej (w razie deszczu  przewóz autokarem).
10.45–11.00 –Uroczyste składanie wieńców przez delegacje drużyn.
11.00–12.00 –Udział w uroczystej Mszy Świętej na cmentarzu wojennym na „Jastrząbce”
12.00 – 12.30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów. Zakończenie rajdu – zejście do autobusów  (strona limanowska do Kamionki, strona bocheńska  na „Górolowy Dzioł” Rozdziele/Kamionka).                                                             
12.30 – 13.00 – Rozwiezienie uczestników autokarami do miejsca  zamieszkania.

IV. TRASY na dzień 9 listopada 2018 r. :

Nr trasy

Przebieg trasy

Przybliżony czas przejścia

1.

Cmentarz nr 358 Laskowa
Cmentarz 303 Rajbrot
Cmentarz 304 Łąkta Górna
Cmentarz 301 – 302 Żegocina

6 godzin

2.

Limanowa Krzyż na Miejskiej Górze
- Cmentarz 359 ,,Na Korabiu”
- Cmentarz 358 Laskowa – Jabłoniec – Rozdziele – Cmentarz 301 – 302 Żegocina

7 - 8 godzin

3.

Cmentarz 310 Królówka
- Cmentarz 308 Muchówka
- Cmentarz 305 – 307 Łąkta Dolna
- Cmentarz 301 – 301 Żegocina

6 godzin

Trasa na dzień 10 listopada 2018 r.:
Żegocina - Rozdziele – Cmentarz 357 Kamionka Mała (Jastrząbka )

Karta zgłoszenia na Rajd 2018 pobierz
Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych pobierz
Deklaracja zgody pobierz